Koneistajien rekrykoulutus, Tasowheel Gears Oy, Tampere

Avoin koulutus:Koneistajan rekrykoulutus
Yritys:Tasowheel  Gears Oy, Tampere
Koulutuksen kesto ja tavoite:

Haluatko työllistyä monipuolisiin tekniikan alan tehtäviin koneistajaksi? Yhdeksän pirkanmaalaista yritystä hakee RekryKoulutuksen kautta uusia koneistajia.

Koulutus alkaa 23.05.2022

Tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät mukana oleviin yhteistyöyrityksiin. RekryKoulutus antaa sellaisen perusosaamisen koneistusalan tehtävistä, että osallistujat voivat siirtyä alan tehtäviin ja tarvittaessa jatkaa oppimista työsuhteessa esimerkiksi oppisopimuksella.

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu metallialasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Työnhaun tulee olla voimassa.

Koulutuksessa opiskellaan koneistuksen perustaidot. Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma toivotulle konetyypille. Koulutus käynnistyy TAKKin konetekniikan työsalissa, josta taitojen kartuttua siirrytään asteittain työssäoppimiseen yrityksiin.

 RekryKoulutus on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa työvoimakoulutusta ja siihen hakeudutaan TE-palveluiden kautta.
Lisätietoja:

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.15 numerosta 0295 020 702.
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hakuaika päättyy  30.04.2022.