Ratkaisut, tuotteet ja kokoonpanot voiman- ja liikkeensiirtoon kokeneelta kansainväliseltä teknologiayritykseltä.
Elinkaaripalvelut kaupallistamisesta testaukseen, valmistukseen ja after-sales-palveluihin.

Liikkeessä vuodesta 1979

Tasowheelin vaiheikas matka alkoi vuonna 1979. Paikallisena hammaspyörävalmistajana aloittanut yritys on varttunut kasvuorientoituneeksi ja kansainväliseksi konserniksi. Yksi asia on säilynyt vuosien saatossa muuttumattomana: Tasowheel on yhä perheyritys.

Perheyritys
Taisto Sorjonen perusti hammaspyöriä valmistavan yrityksen pitkän harkinnan jälkeen Seija-vaimonsa kannustamana. Nykyään Tasowheeliä johtaa Taiston poika Kari. Kolmas sukupolvi on jo aktiivisesti mukana oppimassa yrityksen liiketoimintaa.

Tarve ja tahto kasvaa
Vaihtelevat suhdanteet ovat värittäneet Tasowheelin historiaa. Yhtiö on hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien tavoitellut kasvua laajentumisen, yritysostojen ja uusien liiketoiminta-avausten kautta sekä pyrkinyt laajentamaan toimintaansa kotimarkkinoilta kansainvälisempiin ympyröihin. Tavoitteena on yrityksen kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

img-story

 

Liikkeen suunta on eteenpäin
Kiinnostus uusia mahdollisuuksia kohtaan sekä vahva sitoutuminen yrityksen kehittämiseen avaa uusia liiketoiminta-alueita ja -mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden uudet haasteet ja mahdollisuudet edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja ja valintoja. Tasowheelin toiminnan painopiste säilyy jatkossakin asiakkaiden tehokkaassa palvelemisessa.Yritys on sitounut etsimään tapoja, jotka auttavat asiakkaita vastaamaan markkinakysyntään kilpailukykyisillä ratkaisuilla myös tulevaisuudessa. Näin luodaan kaikille osapuolille kannattavaa liiketoimintaa.

Tällä hetkellä Tasowheel suunnittelee ja tuottaa järjestelmiä, komponentteja ja palveluita prosessi- ja koneenrakennusteollisuuden sekä terveysteknologian aloilla toimiville yrityksille. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita tuotekehityksen, testauksen, simuloinnin, mittauksen ja logistiikan alueilla.

 

 

Prosessiteollisuus

Tasowheel toimittaa sellu- ja paperiprosessien optimointiin tarvittavia CD-profilointijärjestelmiä ja niiden komponentteja. Maailman johtavien sellun-, paperin- ja kartonginvalmistajien prosesseja pyörittää tälläkin hetkellä 200 000 Tasowheelin toimittamaa toimilaitetta ja laimennusventtiiliä.
Lue lisää paperiprosessien optimoinnin ratkaisuista ja komponenteista

Osaamisaluettamme ovat hammasvaihteet, voimansiirtotuotteet ja kokoonpanot keskiraskaaseen ja raskaaseen voimansiirtoon, missä tiukat toleranssit ovat ehdoton vaatimus. Valmistuksen ohella teemme asiakkaiden kanssa tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä varmistaaksemme, että tuotteemme ovat käyttötarkoituksiinsa sopivia.
Lue lisää hammasvaihteista ja vaihteistoista

 

Koneenrakennus

Tuotanto- ja testaustilamme on suunniteltu hammasvaihteiden, keskiraskaan ja raskaan voimansiirron tuotteiden ja kokoonpanojen sekä monimutkaista geometriaa, tiukkoja toleransseja ja korkealaatuisia pintoja sisältävien hydraulisten osakokoonpanojen valmistusta varten.
Lue lisää hammasvaihteista ja vaihteistoista

Valmistuksen ohella teemme asiakkaiden kanssa tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä varmistaaksemme, että kaikki valmistamamme tuotteet ovat käyttötarkoituksiinsa sopivia – myös kaikkein vaativimmissa sovelluksissa.
Lue lisää alihankinta-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluista

Terveysteknologia

Tasowheel kehittää ja valmistaa hammasvaihteita ja vaihteistoja sovelluksiin, joissa tarvitaan äärimmäisen tarkkaa ja hiljaista liikettä. Voiman- ja liikkeensiirtotuotteiden lisäksi tarjoamme sertifiointi- ja mittauspalveluja valmistamiemme ja toimittamiemme tuotteiden turvallisen käytön varmistamiseksi.
Lue lisää hammasvaihteista ja vaihteistoista

Onko sinulla idea? Puhutaan siitä yhdessä, niin ratkaisemme yksityiskohdat ja autamme sinua kehittämään ideastasi toteutuskelpoisen konseptin. Sinulle jää enemmän aikaa keskittyä tutkimukseen, verkottumiseen ja markkinointiin.
Lue lisää hienomekaniikasta ja tuotekehityspalveluista