Ratkaisut, tuotteet ja kokoonpanot voiman- ja liikkeensiirtoon kokeneelta kansainväliseltä teknologiayritykseltä.
Elinkaaripalvelut kaupallistamisesta testaukseen, valmistukseen ja after-sales-palveluihin.

Tuotteet

Tuotteet

Hammaspyörät ja -akselit

- Vino- ja suorahampaiset lieriöpyörät ja akselit
- Laaja valikoima hammasprofiileja
- Valmistus asiakkaan vaatimusten mukaisesti luokkaan DIN 4 asti
- Monipuoliset tuotantolaitteistot
- Komponenttien läpimitta 10–450 mm
- Moduuliväli 0,5–10 tai DP 48–2,5

gears-and-shafts-pic1

gears-and-shafts-pic2

Asiakasräätälöidyt vaihteet

Vaihteiden on usein mahduttava hyvin pieneen tilaan, tai niille voi olla erityisiä tarkkuutta, hammasvälystä tai hiljaisuutta koskevia vaatimuksia.

Valmistamme asiakasräätälöityjä lieriö-, kartio-, planeetta- ja kierukkavaihteita. Tuotteet toimitetaan koottuina ja testattuina. Valmistamme tuotteita asiakkaan piirustusten mukaan, mutta tarjoamme myös OEM-palveluita tuotesuunnittelusta aina prototyyppien testaukseen ja sarjavalmistukseen.

custom-tailored-pic1

custom-tailored-pic2

Erikoiskomponentit ja -sovellukset

Tyypillisiä tuotteita ovat esimerkiksi kytkinakselit, kiviporauslaitteiden monimuotoiset osat, vinohampaiset hammaskehät sekä erilaiset kokoonpanot.

Nämä komponentit edellyttävät huipputarkkaa koneistamista, mittausta ja dokumentaatiota.

demanding-pic1

demanding-pic2

Kaupallistamispalvelut – hammasvaihteet ja vaihteistot

Tarjoamme asiakkaillemme tietoa tuotteiden tuotannollisesta toteutettavuudesta ja tuemme heitä tuotekehityksessä, suunnittelussa, simuloinnissa ja testauksessa. Tuotekehitysvaiheesta alkava tiivis yhteistyö mahdollistaa tuotteiden ja kokoonpanojen tehokkaan valmistuksen ja varmistaa, että ne toimivat käytössä vaatimusten mukaisesti.

Haluamme ylläpitää tuotannon korkeaa laatua ja tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Siksi kehitämme prosessejamme jatkuvasti.

Valmistusprosessimme noudattavat APQP (Advanced Product Quality Planning) -menetelmää. Sovellamme sen sisältämiä elementtejä: vuokaavioita, toteutettavuustutkimuksia, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) -prosessianalyyseja, valvontasuunnitelmia sekä ISIR- (Initial Sample Inspection Reports)-, PPAP (Production Part Approval Process)- ja 8D-raportteja.

Lue lisää kaupallistamispalveluistamme

commercialization-pic2

Paperiteollisuus – ratkaisut, tuotteet ja palvelut

 

Tasowheel tarjoaa paperiradan CD-profiloinnin osaamista paperintuotantoon. CD-profiilin hallintajärjestelmän kokonaisvaltaiseen uudistamiseen sisältyy venttiilejä, toimilaitteita sekä toimilaitepalvelin tai täydellinen säätöjärjestelmä, sisältäen tarvittaessa liitynnän olemassa olevaan laadunhallintajärjestelmään.

Maailman suurimmat paperintuottajat käyttävät paperikoneissaan Tasowheelin valmistamia ja toimittamia toimilaitteita ja laimennusventtiilejä.

systems-solutions

Ratkaisut

Zone by Zone

Radan poikkiprofiilin säätötoimilaitteet voidaan vaihtaa joko yksi tai useampi kerrallaan. Perälaatikoihin ja päällystysasemiin sekä höyry- ja kostuntinpalkkeihin.

Toimilaitepalvelin

Tasowheelin toimilaitepalvelin on suunniteltu erityisesti toimilaitteiden ohjaukseen ja kommunikointiin laatusäätöjärjestelmän kanssa.

CD-profilointi

Tasowheelin CD-profilinnin ratkaisut mahdollistavat optimaalisten radan poikkiprofiilien saavuttamisen ja tasaisen laadun ylläpitämisen.

Tuotteet

CD-profiloinnin toimilaitteet ja venttiilit

Alkuperäiset CD-profilointijärjestelmän varaosat

Tasowheelin valikoimasta löydät CD- ja profilointijärjestelmien varaosat alkuperäisestä toimittajasta riippumatta. Kaikki tuotteemme on suunniteltu erittäin korkeiden luotettavuusvaatimusten mukaisesti. Paperintuotantoprosesseissa ympäri maailman on tällä hetkellä käytössä yli 200 000 Tasowheelin valmistamaa toimilaitetta ja laimennusventtiiliä.

Huolto- ja korjauspalvelut

Mahdollistamme asiakkaidemme tuotantoprosessien tehokkuuden ja jatkuvuuden tarjoamalla Tasowheelin toimittamille tuotteille tuotetukea sekä huolto- ja korjauspalveluita koko elinkaaren ajan.

Lähetä huoltopyyntö

Terveysteknologia – ratkaisut ja palvelut

Tällä erikoisalalla etenkin tuoteturvallisuus ja ohjauksen tarkkuus ovat eritysen tärkeässä asemassa. Tuotteiden tunnistettavuus ja jäljitettävyys läpi koko valmistusprosessin on yksi palveluidemme kulmakivistä.

Kaikki hienomekaaniset osat ja komponentit valmistetaan ja testataan omissa tiloissamme.

Tarjoamme täydellisen palvelukokonaisuuden suunnittelusta ja valmistuksesta aina testaukseen ja laadunvarmistukseen asti. Voimme avustaa sinua tuotekehitysprosessin kaikissa vaiheissa tai osallistua vain haluamiisi vaiheisiin.

- hienomekaanisten osien valmistus
- mekaniikan, elektroniikan ja hallintajärjestelmien suunnittelu
- tuotteet toimitetaan koottuina ja testattuina
- laadunvarmistus
- laaja asiantuntevien alihankkijoiden verkosto

systems-services-pic1

Kaupallistamispalvelut – CD-profiloinnin toimilaitteet ja venttiilit

Tarjoamme asiakkaillemme tietoa tuotteiden tuotannollisesta toteutettavuudesta tukemalla heitä tuotekehityksessä, suunnittelussa, simuloinnissa ja testauksessa. Tuotekehitysvaiheesta alkava tiivis yhteistyö mahdollistaa tuotteiden ja kokoonpanojen tehokkaan valmistuksen ja varmistaa, että ne toimivat käytössä spesifikaatioiden ja vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää kaupallistamispalveluistamme

 

Alihankinta

Hydrauliset komponentit
Mobiilihydrauliikan ja muun koneenrakennuksen komponenttien valmistus

Osakokoonpanot
Polttomoottorien polttoainejärjestelmien ja paperikoneiden osakokoonpanot

Tuotetestaus
Paine-, tiiviys- ja toimintakokeet

Voimansiirtokomponentit ja vaihteistot
Asiakasräätälöityjen voimansiirtokomponenttien valmistus
Lue lisää voimansiirtokomponenteista

subcontracting-pic1

subcontracting-pic2

Kaupallistamispalvelut – alihankinta

Tuotteen tuotannollista toteutettavuutta koskeva tieto on arvokasta asiakkaidemme suunnittelu- ja tuotekehitystiimeille. Oma tiimimme sitoutuu asiakkaan projektiin tuotekehityksen ensimmäisistä vaiheista alkaen. Tarjoamme tuotekehityksen aikana asiakkaalle uusia ideoita sekä materiaaleja, koneistettavuutta ja tuotantokelpoisuutta koskevia suosituksia. Tavoitteemme on edistää asiakkaan tuotteen kehitystä ja kaupallistamista tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Prototyyppien valmistuksella ja testauksella on tärkeä rooli tässä työssä.

Lue lisää kaupallistamispalveluistamme

tikka-comm-pic1

tikka-comm-pic2