Ratkaisut, tuotteet ja kokoonpanot voiman- ja liikkeensiirtoon kokeneelta kansainväliseltä teknologiayritykseltä.
Elinkaaripalvelut kaupallistamisesta testaukseen, valmistukseen ja after-sales-palveluihin.

Tasowheel Tikka

Tasowheel Tikka tarjoaa alihankintapalveluita koneenrakennus- ja prosessiteollisuudelle. Asiakkaamme tuntevat meidät vaativia raaka-aineita, kuten haponkestävää terästä, monimutkaista geometriaa, tiukkoja toleransseja ja huippulaatuisia pintoja, sisältävien hienomekaanisten osien ja kokoonpanojen valmistajana. Prosessimme kattaa monivaiheisten hienomekaanisten osien tuotannon sorvauksesta ja jyrsimisestä aina valmistukseen ja testaukseen asti. Huippumoderni konekantamme soveltuu erityisen hyvin keskisuurten tuotantosarjojen ja prototyyppien valmistukseen.

tikka-comm-pic2

Tarjoamme asiakkaillemme tietoa tuotteiden tuotannollisesta toteutettavuudesta tukemalla heidän teknisiä tiimejään tuotekehityksen ja testauksen alueilla. Tuotekehitysvaiheesta alkava tiivis yhteistyö mahdollistaa osien ja kokoonpanojen tehokkaan valmistuksen ja varmistaa, että ne toimivat käytössä spesifikaatioiden ja vaatimusten mukaisesti.

tikka-comm-pic1

Alihankinta

Hydrauliset komponentit
Mobiilihydrauliikan ja muun koneenrakennuksen komponenttien valmistus

Osakokoonpanot
Polttomoottorien polttoainejärjestelmien ja paperikoneiden osakokoonpanot

Tuotetestaus
Paine-, tiiviys- ja toimintakokeet

Voimansiirtokomponentit ja vaihteistot
Asiakasräätälöityjen voimansiirtokomponenttien valmistus
Lue lisää voimansiirtokomponenteista

subcontracting-pic1

subcontracting-pic2

Kaupallistamispalvelut – alihankinta

Tuotteen tuotannollista toteutettavuutta koskeva tieto on arvokasta asiakkaidemme suunnittelu- ja tuotekehitystiimeille. Oma tiimimme sitoutuu asiakkaan projektiin tuotekehityksen ensimmäisistä vaiheista alkaen. Tarjoamme tuotekehityksen aikana asiakkaalle uusia ideoita sekä materiaaleja, koneistettavuutta ja tuotantokelpoisuutta koskevia suosituksia. Tavoitteemme on edistää asiakkaan tuotteen kehitystä ja kaupallistamista tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Prototyyppien valmistuksella ja testauksella on tärkeä rooli tässä työssä.

Lue lisää kaupallistamispalveluistamme

tikka-comm-pic1

tikka-comm-pic2