Ratkaisut, tuotteet ja kokoonpanot voiman- ja liikkeensiirtoon kokeneelta kansainväliseltä teknologiayritykseltä.
Elinkaaripalvelut kaupallistamisesta testaukseen, valmistukseen ja after-sales-palveluihin.

Referenssit

Referenssit

Prosessiteollisuus

Perälaatikon CD-säätöjärjestelmän uudistaminen ylitti asiakkaan tavoitteet. Tulos: Erinomaiset neliöpainoprofiilit ja enemmän tuotantoa.

Suomalainen kartonkitehdas Pankaboard Oy tilasi Tasowheeliltä kokonaistoimituksen, johon sisältyivät kaikki toimilaitteet ja liityntä laadunmittausjärjestelmään sekä CD-säätö.

Lisää asiakastarinoita – prosessiteollisuus

Perälaatikon laimennussäätöjärjestelmän uudistus vastasi asiakkaan odotuksia. Tulos: Sellunkuivauskoneen KK2 radan neliöpainoprofiilin 2-sigma-arvo parani investoinnin myötä merkittävästi.

UPM Pietarsaaren sellutehdas tilasi Tasowheeliltä kokonaistoimituksen, johon sisältyivät uudet laimennussäätöventtiilit, askelmoottoritoimilaitteet, toimilaitepalvelin sekä kommunikointiliityntä olemassa olevaan laatusäätöjärjestelmään. Toimitettu kokonaisuus on toiminut luotettavasti ja täysin ilman häiriöitä. Osoituksena toimituksen onnistumisesta Tasowheel toimitti vastaavanlaisen modernisoinnin myös tehtaan toiseen sellunkuivauslinjaan KK1.

Koneenrakennus

Hydrauliset komponentit erittäin tiukkojen toleranssien mukaisesti ja kestävästä kehityksestä tinkimättä. Dynaset valitsi Tasowheelin hydraulisten komponenttien toimittajakseen. Suunnittelimme myös tuotteiden pakkauksen asennustyön tehokkuutta ja pakkausten kierrätettävyyttä ajatellen.

references-machine-1

Lisää asiakastarinoita – koneenrakennus

Tasowheel avustaa Wärtsilää valmistamalla ja testaamalla prototyyppejä ja toimittaa komponentteja Wärtsilän kaasumoottorituotantoon. Säännöllisin auditoinnein varmistetaan, että toiminnot täyttävät sekä Wärtsilän että sen asiakkaiden vaatimukset. Jatkuvalla tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä varmistetaan, että valmistettavat komponentit ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisia.

references-machine-2

Komponenttien piensarjatoimitukset. Tasowheel valmistaa asiakkaalle pieniä ja keskisuuria komponenttien tuotantosarjoja, mikä antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä omaan vahvuuteensa, suursarjatuotantoon. Tasowheelin vahva osaaminen voimansiirtokomponenttien alalla sekä viimeisimmät investoinnit sarjatuotantoon ovat luoneet edellytykset yhteistyön tiivistämiselle tulevina vuosina.

 

Erikoisvaihteistojen sopimusvalmistus. Sampo Rosenlew valitsi Tasowheelin tunnettujen Sampo Rosenlew Comia -puimureiden vaihteistotoimittajaksi muilta Tasowheel-asiakkailta saadun hyvän palautteen perusteella. Valintaan vaikuttivat Tasowheelin vahva osaaminen ja kokemus voimansiirtoratkaisujen kehittämisestä, suunnittelusta ja valmistuksesta. Tuotteidemme korkean laadun ohella Sampo Rosenlew arvostaa yhtiömme joustavuutta.

Kestävää ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluyhteistyötä. TEMET:in ilmanvaihtojärjestelmiä käytetään väestönsuojissa. Tämä asettaa korkeat vaatimukset järjestelmän tehokkuudelle ja toiminnan melutasolle. Järjestelmän on myös toimittava virheettömästi sähkö- ja manuaalikäytössä. TEMET:in ja Tasowheelin yhteistyö alkoi hammaspyörä- ja hammasakselitoimituksista. Vuosien varrella yhteistyö on laajentunut valmiiden kokoonpanojen toimituksiin. Tasowheelin osaaminen modernien vaihteistojen alueella sekä sujuva suunnittelu- ja logistiikkayhteistyö ovat vakuuttaneet TEMET:in.

Terveysteknologia

Tutkimus- ja diagnostiikkalaitteen prototyypin kaupallistamispalvelut. BioNavisin ja Tasowheelin yhteistyö alkoi SPR NAVI -tutkimuslaitteen reaaliaikaisen manuaalisen prototyypin ja automatisoidun version suunnittelusta, testauksesta ja kokoamisesta. BioNavis määritteli laitteen mittausmenetelmät, optiset osat, fluidikomponentit ja elektroniikkakortit. Tasowheel vastasi osien ja komponenttien tuotteistamisesta, hankinnasta, kokoamisesta ja testauksesta.

Lisää asiakastarinoita – terveysteknologia

Kolme vuosikymmentä sitten käynnistynyt kumppanuus. Tasowheel valittiin asiantuntijaksi hampaiden kuvantamiseen suunnitellun panoraamaröntgenlaitteen kehitystyöhön. Tasowheel suunnitteli ja valmisti laitteen kääntöyksikön liikkeenhallintavaihteen. Sitoutuneen työn tuloksena syntyi ratkaisu, joka mahdollistaa laitteen tärinättömän ja äänettömän toiminnan. Tasowheelin tarjoama kokonaisvaltainen palvelu luo edellytykset pitkän tähtäimen luotettavalle yhteistyölle tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Luovaa yhteistyötä parhaan mahdollisen anturiteknologian kehittämiseksi. Pegasor valitsi Tasowheelin mikropartikkelipitoisuuksia mittaavan, kompaktin ja reaaliaikaisen anturinsa komponenttitoimittajaksi. Anturia käytetään pääasiassa auto- ja moottoriteollisuuden testauksessa ja tuotekehityksessä.

Tuotteet

Uutiset

Prosessiteollisuus

Tasowheel toimittaa sellu- ja paperiprosessien optimointiin tarvittavia CD-profilointijärjestelmiä ja niiden komponentteja. Maailman johtavien sellun-, paperin- ja kartonginvalmistajien prosesseja pyörittää tälläkin hetkellä 200 000 Tasowheelin toimittamaa toimilaitetta ja laimennusventtiiliä.
Lue lisää paperiprosessien optimoinnin ratkaisuista ja komponenteista

Osaamisaluettamme ovat hammasvaihteet, voimansiirtotuotteet ja kokoonpanot keskiraskaaseen ja raskaaseen voimansiirtoon, missä tiukat toleranssit ovat ehdoton vaatimus. Valmistuksen ohella teemme asiakkaiden kanssa tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä varmistaaksemme, että tuotteemme ovat käyttötarkoituksiinsa sopivia.
Lue lisää hammasvaihteista ja vaihteistoista

 

Koneenrakennus

Tuotanto- ja testaustilamme on suunniteltu hammasvaihteiden, keskiraskaan ja raskaan voimansiirron tuotteiden ja kokoonpanojen sekä monimutkaista geometriaa, tiukkoja toleransseja ja korkealaatuisia pintoja sisältävien hydraulisten osakokoonpanojen valmistusta varten.
Lue lisää hammasvaihteista ja vaihteistoista

Valmistuksen ohella teemme asiakkaiden kanssa tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä varmistaaksemme, että kaikki valmistamamme tuotteet ovat käyttötarkoituksiinsa sopivia – myös kaikkein vaativimmissa sovelluksissa.
Lue lisää alihankinta-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluista

Terveysteknologia

Tasowheel kehittää ja valmistaa hammasvaihteita ja vaihteistoja sovelluksiin, joissa tarvitaan äärimmäisen tarkkaa ja hiljaista liikettä. Voiman- ja liikkeensiirtotuotteiden lisäksi tarjoamme sertifiointi- ja mittauspalveluja valmistamiemme ja toimittamiemme tuotteiden turvallisen käytön varmistamiseksi.
Lue lisää hammasvaihteista ja vaihteistoista

Onko sinulla idea? Puhutaan siitä yhdessä, niin ratkaisemme yksityiskohdat ja autamme sinua kehittämään ideastasi toteutuskelpoisen konseptin. Sinulle jää enemmän aikaa keskittyä tutkimukseen, verkottumiseen ja markkinointiin.
Lue lisää hienomekaniikasta ja tuotekehityspalveluista